Kulturen Urkunden Ursprunget och upphovsrätten kungabloggen

Inlägg taggade ‘Schizofreni’

Schizofreni Orsaker

123

Här kommer vi att visa de vetenskapligt klarlagda orsakerna och
sambanden om orsakerna till Schizofreni.  Ämnet har genom tiderna varit
föremål för mycket debatt och tyckanden och en rad olika faktorer som
föreslagits kunna inverka och samvariera i ett orsakskomplex.

 -Vad är Schizofreni

 -Är Schizofreni en Hjärnsjukdom?

Nej, det finns egentligen inga tecken som tyder på det. Lika lite som att syfilis är en hjärnsjukdom. Däremot kan obehandlad syfilis drabba hjärnan hårt. Men det gör inte syfilis till en hjärnsjukdom primärt.

-När bryter schizofreni ut – Ålder

Schizofreni bryter ut i de senare tonnåren.

-Könsfördelning: Män respektive kvinnor

I västvärlden är män betydligt överrepresenterade md en faktor på 1,44. Kvinnor drabbas mindre och senare.

Före födseln -Fostrets tillväxt – Förlossningskomplikationer

Trauma före födeseln verkar kunna påverka, men ganska många kan sägas ha haft trauman under fostertiden men har ändå inte utvecklat schizofreni …

-Hypoxia

-Stress

-Infektioner

Uppväxt i stad eller city

Tobaksbruk Rökning
-Missbruksproblem
-Cannabis
Metmfetamin, Kokain & andra stimulantia
Hallucinogener Ketamin
-fundamenten för utövandet av sociabilitet

-Övriga funderingar kring orsaker till schizofreni

De vanligaste teorierna om Schizofreni i korthet: Kynyrensyra ökar vilket ökar dopamin och minskar glutamat.

Kynurensyra
Tryptofan-syntesen går normalt går mot Serotonin och Melatonin. Men vid neuroinflammation finns en ökad tendens mot homeostas reaktioner involverande  NAD+, SIRT1 och Forkbox familjen.

Dopamin-hypotesen

Glutamat NMDA

Schizofreni Orsaker – Radioaktivitet

Greenpeace har nu uppmätt 7 gånger högre strålningsnivåer hos en förskola i Japan. Ska vi behöva få se samma lögner som efter Tjernobyl länge till, eller anses världen tillräckligt mogen att veta om vad den egentligen utsätts för? Om inte, då kanske världen aldrig heller skulle ha utsatts för risken. För faktum är att mängden av flera sjukdomar ökade efter tjernobyl det tog dock nästan 10 år innan nivåerna av Schizofreni och schizofreni sjukdomar ökade.

Schizofreni ökar runt Tjernobyl
Med början år 1990 har det skett en betydande ökning av incidensen schizofreni hos personer boende i säkerhetszonen runt Tjernobyl i jämförelse med den allmänna befolkningen (5,4 personer per 10.000 i säkerhetszonen mot 1,1 per 10.000 i Ukraina 1990). De som bestrålats med måttligt till höga doser (mer än 0,30 Sv eller 30 rem), hade signifikant mer schizofreniforma syndrom. Slutsatsen har blivit att personer som utsätts för 0,30 Sv eller mer löper större risk för sjukdomar inom schizofreni spektrumet. Det har föreslagits en integration av internationella insatser för att diskutera och organisera gemensamma undersökningar inom detta område som är av stor betydelse för både klinisk medicin och neurovetenskap (1) Men en sak verkar helt klarlagd och det är ökningen i frekvens av schizofreniliknande sjukdomar också har sett i Hiroshima och Nagasaki.

När klockorna stannar – Hiroshima : visarna smälte in i tidlösheten

I en Japansk  hypotes om Strålningens effekter noterar att både barn och vuxna personer som fått strålningsterapi kan få kognitiva symptom vars orsaker inte är mer klargjorda än så. Studier på djur visar dock att en ackumulerad effekt kan ses i området i och runt hippocampus med en mindre nervtillväxt som följd. Balansen mellan nervtillväxt och nervdöd spelar förstås en avgörande roll för slutresultatet och effekten. Se även Schizofreni Orsaker i allmänhet.

För att få klarhet i orsakssambanden gav de råttor en stråldos på 15-Gy, de noterade en minskad nervtillväxt, en ökad benägenhet till nervinflammationer men även sociala avvikelser, råttor som bestrålats tillbringade ungefär hälften så lång tid åt att umgås med sina artfränder. Den Japanska hypotesen sammanfattar att radioaktiv strålning mycket väl kan ses som en tänkbart bidragande orsak till att schizofreni symptom utvecklades hos råttor och visar flera likheter med ett välbekant förlopp. Många många saknades länge länge efter tsunamin, vågar man gissa att många saknas fortfarande?

Det kanske finns väldigt goda anledningar att vara kluven inför fission?

A
Schizophr Bull. 2000;26(4):751-73. Oxdford Journals
Schizophrenia spectrum disorders in persons exposed to ionizing radiation as a result of the Chernobyl accident.
Loganovsky KN, Loganovskaja TK.

B
Irradiation in Adulthood as a New Model of Schizophrenia
Yasuhide Iwata, Katsuaki Suzuki, Tomoyasu Wakuda, Norihito Seki, Ismail Thanseem, Hideo Matsuzaki, Takayoshi Mamiya, Takatoshi Ueki, Sumiko Mikawa, Takeshi Sasaki, Shiro Suda, Shigeyuki Yamamoto, Kenji J. Tsuchiya, Genichi Sugihara, Kazuhiko Nakamura, Kohji Sato, Nori Takei, Kenji Hashimoto, and Norio Mori.

C
Chernobyl’s subclinical legacy: Prenatal exposure to radioactive fallouts and school: Outcomes in Sweden
Douglas Almond, Lena Edlundz, Mårten Palme.

Etikettmoln