Kulturen Urkunden Ursprunget och upphovsrätten kungabloggen

Inlägg taggade ‘maffia’

Kungen av Sverige är demokratin

Kungen av Sverige är demokratin och de demokratiska värdena.
Det dyker dock inte så sällan upp personer av tvivelaktig karaktär som tror sug vara kung över andra medborgare. Ett sådant tänkande bygger självklart på samma rasideologiska grunder som nazismen och rasismen gör, dvs principen om förhandsrätter och förhandsvärden på grund av sin genetik.

Carl-Gustav är en av personerna som tror sig vara kung och anser att Sveriges medborgare är hans undersåtar, men som vanligt tvingas vi konstaterar att dessa personer umgås i tvivelaktiga kretsar där sanningen står lågt i kurs. Man ljuger om än det ena än det andra.

Kommer skandalkungen nu att ta bladet från munnen? Eller förväntar sig han att medierna ska vända blad som vanligt och lydigt visa sitt politiska ställningstagande och kalla Carl-Gustav för kung när det är demokratin och de demokratiska värdena som rimligen är kung.  Kungabloggen har just flyttat och hänvisar därför våra älskade läsare till arkiven i väntan på att vår akuta rapportpatrull nå slottsbacken.

Det förväntas inom kort att komma ett uttalande från en av Wall Street Journals främste politiska hacker med anledning av det inträffade.

Några artiklar läsarna verkligen älskar

Stärk Monarkin

Ska staten finansiera rasismens grundtankar?

Om rasismens Grundprinciper

Om människors lika värden frågor till Carl-Gustav

Kungahuset på Entreprenad – billigast vinner

Mohammed Bilderna ur flera perspektiv

Carl-Gustav Önskar mera penningar

100 miljoner räcker inte

Grundprincipen om människors olika värden

Ejakulatapplicerandet missriktat

Bäckholmen från saltsjön

Gnolarnas kulturbalett Le origin du Monde

Etikettmoln