Kulturen Urkunden Ursprunget och upphovsrätten kungabloggen

Inlägg taggade ‘Kåta i språket’

Alfabetets stora faror – Så råkas vi i språket

 

Bilden visar ursprungsbefolkningen i det som idag kallas Sverige, de ser inte så ljushåriga ut men däremot bodde de i kåta och i kåtan har nog en och annan tanke avlats.

Ack du kåta forntid.jpg

Med nätet och alla andra sätt att föra ut sina åsikter (ja,ibland till och med kommunicera) så kommer förlängningarna av alfabetets alla farsoter upp till ytan igen, för det är inte bara nätet som är ogudaktigt och bedriver hor med förlagorna till det uppgivna föresatserna, beskrivningarn eller givna bilderna, för det har språket gjort långt före internet kom till stad och by, till socken och härad. (då aftonbladet passade på att censurera kommentaren till artikeln citerad ovan kommer kommentaren härnedan i stället)

Det var i språket allt började, männen utvecklade kilskriften i avsaknad av sin älskade kvinna, så mannen satte en liten rispa som såg ut som en skåra rakt upp och ned. Efter en stund kom en tvärställd rispa, för tankarna hade börjat vandra uppåt mot sin älskades mun. Nu används det av nästan varje surpluskonfirmand utan att tänka på hur hett språket i begynnelsen traktade tillblivelsen och nydaningen. Internet är egentligen bara fortsättningen på det. Den språkliga samvaron har lett många i fördärvet med samlag såväl som olagligheter. Att nu något uppmärksammas i stället för att tigas ihjäl kan också ha sina vattenlås till rotvälskans emanciperande fördelar.

En del hävdar att nätet kan bidraga till att göra människor kriminella och visst kan de ha rätt i det. Faktum är att kommentarer som att nätet gör människor kriminella kan reta en del vanliga medborgare till den grad att de själva blir kriminella, så mot den bakgrunden känns det som att svenska kungabloggen måste gå i klinch med trätokrafterna och förmedla förljande visdomsord: Blott döden räddar människan från fortsatt kriminalietet men enligt de senaste forskningen kring tillståndet så verkar det vara ganska stelt i längden, vad tror du?

Är det dags att förbjuda språket eller ta det på allvar?

 

Etikettmoln