Kulturen Urkunden Ursprunget och upphovsrätten kungabloggen

Inlägg taggade ‘Ejakulatörens Rollprestation’

Förhållandet uppgivet – Ejakulatapplicerandet missriktat

Pojkvännen gjorde ett djupt intryck på en annan mö. Ett riktigt taskspel förefaller det ha varit, ty genom ett under, så sköt pojkvännen förhållandet i sank, skallerpressen låter förstå att ett pittoreskt intryck gjorts på fittnessflickan han mötte under sin tid på glid i backen. Men svallvågorna av detta kackalorum lär ha blivit droppen enligt Aftonbladet. Många lägger nästorna i blöt.

Tydligen har ejakulat applicerats i källan för det uppriktiga taskspelet, vilket våra eminenta skvallerpress låtit oss underförstå. Detta kan också vara orsaken till att Prinsessan inte vill smaka på den ståndaktigheten igen, utan ser sig nödgad att bejaka en troslärigare gunstling såsom kan fylla hennes överjag med blåblodigt penslade fresker. Och måhända idka franska lektioner med verkligt bokstavsläriga i stället för med pocket upplagor som hava så veka ryggar, även om ord och mening förvisso äro detsamma.

kontaksökande krafter.jpg

Var icke ”The Pig” sälj lösnummer

Enligt vad våran eminenta skvallerpress med Aftonbladet i spetsen låtit underförstå, kan det ha rört sig om irreparabel misströstan sedan den trolovade helt oförhappandes applicerat sitt ejakulat i en annan medmänniska, vilket förvisso gjorde ett pråligt intryck på fittnesflickan men icke på prinsessan då, hon efter hårdsatsningen erfarit hur de amorösa hjärtinnerligheten lemlästats något.

Skvallerpressen med aftonbladet i spetsen har låtit förstå att det krisat sig i Prinsessans förhållande till den tilltänkte nu falnat från yster rosarribbning mot persikolandet till en  synnerligen dyster butterhet närhelst hågkomsten av den tilltänkte ejakulatapplicering  faller på läppen.

Varför skulle han annorstädes än i hennes egna upphovsrättsliga replikator. Vilken erfarelse kan hava lett till en sådan styvnackat? Ja frågorna är mången, så här på kvällstimmen. Man vill ju ha ensamrätt på att bli tagen på allvar.

Lufsigt

Hunden och löpsedeln

Voffo gö si so?

A shot from the hip!

Precis som på bio, med ett höftskott så tog det slut, madelään lär inte ha svalt det hela ännu och varför skulle hon? Det är ett synnerligen gement taskspel som hon utsatts för och då flyger glidvallan all världens väg om man under älskogsstunderna betänker huru outgrundligt djupt den betrodde pojkvännen likförbaskat tog en annan dam på fullt allvar och samtidigt ballade ut.

En stilla vädjan

Kungabloggen ber allmänheten att ta sitt strikta moraliska ansvar och likt styva överjag tygla driften att intressera sig för kungahusets hovsamma underlivsvanor bara för att de tillhör det blåblodiga ståndet. De är faktiskt också vanliga människor! Vi ser oss också nödgade att tillägga att vi vördsamt undanbedja oss kommentar likt:

”förhållandet varden icke mera värt än en spottstyver för den drulen”

”Blivande prinsballe tömde förhållandet i fel bäck” Bräckta vatten fiskar inte

”Spottstyvern såsom troslärig efterforskare – inget att kuckla om ”

Oavsett hur sanna eller falska påståendena är, för det bidrar bara till den enorma spekulationsvåg vi alla är ense om inte tjänar ett jota till. Tack för ordet! Vi följer pressetiska rådets rekommendationer att para graferna till satsmeningen prickas. Komma till punkt.

Aftonbladet om förhållandets urballning, DN konfirmerar kräftgången, SvD förtälja om brytet, GP, uppbrott och bryt inget nytt

Etikettmoln