Kulturen Urkunden Ursprunget och upphovsrätten kungabloggen

Arkiv för november, 2011

Escortmedia & Berlusconi möter nya motgångar

Tidigare i veckan så  möttes  Svensk Escortmedia (Expressen & Aftonbladet) av den självklara nyheten att de gemensamt återigen står på de åtalades bänk för brott mot Svenska Lagstiftning. Efter att ha fällts i Tingsrätten så friades de före detta chefredaktörerna i hovrätten, nu återstår dock för Högsta Domstolen att pröva om de bägge mediajättarna hade lagen på sin sida när de uppenbart ignorerade paragraferna och tog in spelreklam från internationella kasino-intressen.

Se även Aftonbladet Krisen om rekordvinsten leder till att flera får sparken på grund av ägarnas girighet och escortmedias pengahunger. Enligt en källa inifrån huset ska gamla och lytta få gå först, chefredaktören har tyvärr inte gått att nå för en kommentar. Aftonbladet ger dock de sparkade journalistspillrorna möjlighet att söka avgångsvederlag, utan insikt om hur stigmatiserande det kan tänkas vara.

Tänk att söka avgångsvederlag från arbetsgivaren som kickar dig och sedan inte ens få det.

Jag press & äga alla tolkningsföreträden

Även fastän de mest hatiska en svenska medborgare normalt kan tänkas göra är att bryta mot Svensk lagstiftning, så väljer naturligtvis Escortpressen att definiera det som åtminstone en domstol klassat som lagbrott som något annat. Escortmedia brukar normalt inte erkänna sina fel – Nej det är ju alla andra som har fel och får expressen och aftonbladet inte ta in reklam för spel kasinoverksamhet eller annat dobbleri ja då skriker de – Att deras yttrandefrihet är begränsad.

Snacka om att välja vinklarna själv. När läsarna blir förbannade på de sneda vinklarna då rubriceras det näthat. När en tex en aftonbladet journalist själv anser sig bli mött av sneda vinklar i något resonemang så blir hon skitsne och fräser om idiotiska etc . Men är nu denna hatiskhet av samma natur som andra människors respons?  Ja antagligen för här talar vi inte om ”näthat” eller verklighetsförakt. Här talas det om något annat. Eller är det frågan om en ny naturlag när journalister blir förbannade på sneda perspektiv, får man verkligen ifrågasätta det?

Du skall icke ifrågasätta – då censureras du

Nej det går icke! Oklart om det var den här som fällde avgöra det men nu blev jag bannad från den första svenska tidningen någonsin. Är det verkligen så hårt att våga ifrågasätta om journalister och medborgare i grunden är vanliga människor och samma regler och reaktioner rimligen gäller bägge? Nej du ska ta det i ansiktet och tyst svälja censurens gräddiga lätthet.

Media som föter näthat med människoförakt

Kanske är det dags för en ny religion? De kränkta journalisternas rött att slippa påminnas om att de också bara är vanliga människor och uppenbart reagerar såsom sådana. Kanske de utsatta journalisterna som censurerar de som ifrågasätter och tänker själva, kan det passa med en Rastafari deluxe variant, någon som orkar höra med gud och lobba lite?

Berlusconi då? Sinnebilden för all escortmedia även den gamle månglaren går det utför med. Jovisst har han valt att gå i taktiskt reträtt, varför det? För att han tjänade på det så klart, det är ju vad det handlar om, därför skriver aftonbladet om vinstintressena i samhället i sina avslöjande reportagen, men skickligt så glömmer de ständigt att ta upp deras egna rekordvinst och hur många journalistspillror nu kommer att sparkas. Samtidigt som Aftonbladet och Expressen står på de åtalades bänk i spelmålet i hovrätten.

Carema & Aftonbladet

Den berömda aftonbladet-andan smittar av sig VD för det numera riksberömda Carema är ju också en välkänd fd- chefredaktör för Aftonbladet, så det var nog ingen tillfällighet att tidningen var beredd att flytta sin webbredaktion utom räckhåll för Svensk lagstiftning i fall de inte fick göra reklam för internationella spelsyndikat och liknande. Det viktigaste är ju trotts allt att censurera de argaste kritikerna och kunna sälja in mer reklamplats utan hämningar, därför lades de kvällstidnings bloggarna ned, för vem vill ha direktkontakt med sina egna läsare egentligen? Det är ju bara pengar det handlar om, inget personligt liksom. Slunga bara dyngan skickligt runt dig så att alla andra är upptagna med att torka… Vem sponsrar vem tror du?

Nej man snidar och slöjdar på sin egna monetära åsna och sina egna muhammedbilder som man givetvis förväntas att alla ska svälja.  Men visst är det en filosofiskt intressant strid

de som inte anser att det är ok att ha avbilder av Muhammed och sålunda inte heller kan ha en enda chans att bedöma andras avbilder mot de som bara gillar att skända men blir lika förargade på sin egna hemmaplan. Med det sagt mina damer och herrar : -Länge leve den nya censurkulturen – wikileaks är tystat, de mest kritiska rösterna kan döpas till näthatare m.m. eller bara censurerar helt godtyckligt utan närmare förklaring. Konstigt att vi inte mött på den censuren i folkrepubliken Kina.

Medievärlden censurerar mediekritik

Konsten att marknadsföra avskärmningen eller sälj färgfilter & censurera resten

Är journalister människor?

och reagerar precis som människor gör? Dvs kan ha en tendens att reagera förhastat och överilat när de möts av en i deras tycke anmärkningsvärd inramning?

-Ja jag tror nog att i mångt och mycket är det just så.  Även om opassande undantag finns

När medievärlden berättar om hur Aftonbladet krönikören Lena Melin fräser åt som presentatör med ett irriterat ”idiotiskt” i kommentaren så ser vi det alla redan vet. Att människors ilska och vrede inte uppkommer på grund av en ny naturlag utan snarare på grund av en inramning som är dem främmande. Så långt inget nytt, efter Aftonbladet kris, efter rekordvinsten så sparkar de personal och skriver om det hårda samhället och näthatet.

Men har det gett någon rätt att visa censur eller fientlighet mot det denne anser som främmande för debatten? Vad är det som föder behovet av att döda någon annans persons röst? Det inre berättigandet att ta fram slaktmasken?

Medievärlden visar sitt näthat

och inte bara tar bort en kommentar utan tar bort möjligheten att kommentera som helhet för inläggsmakaren nedan. Men finns det några svordomar, något för debatten osakligt eller varför tar egentligen Medievärlden bort möjligheten att kommentera överhuvudtaget? Inlägget nedan var det sista som skrevs på Medievärlden och det togs bort nästan omedelbart vartefter det inte gick att kommentera överhuvudtaget.

Exakt vart någonstans har Censuren känt sin rätt att döda kommentaren och hindra kommentatorn från att göra inlägg igen på samma plats? Någon som kan se och förstå hur censur-satan lyckats motivera sina känslokalla fingrar?

Upphovsman till det s.k. näthatet torde rimligen vara de skeva beskrivningarna snarare än en ny naturlag där människor blir arga och hatiska helt utan anledning. Intressant nog inte på något vis en nyhet, men självfallet något som också drabbar journalister när inramningen upplevs som skev. (vilket tydligt ses i artikeln ovan) Frågan är vad vi kan göra för att minska journalisternas näthat I sig men också journalistisk snedvridning som upphov till näthat. Debatten om detta torde vara den rimliga andra sidan av det s.k. näthatet. Vad skulle annars vara den rimliga motsvarigheten?

Media som föter näthat med människoförakt

Förvisso kan vi alla lätt förstå att det alltid är lättare att hänvisa till att den stora majoriteten dvs läsarna av en blaska är de som utövar hatishet utan någon känd anledning som ett tydligt tecken på en ny naturlag. Den enda frågan man kan ställa är väl om inte näthatet har sin grund i vad som skrivs och massmediala tillrättalägganden som får en motsatt effekt, som man sedan vägrar att ta något som helst ansvar för, vad tror du?

För det andra bygger på principen om en ny okänd naturlag.

Här har vi då ett tydligt exempel på hur mediedrevet inte bara driver utan också skapar en hatisk stämning för vad kan i verkligheten vara ett större uttryck av hatiskhet än att förhindra att en person får göra sin hjärtas röst hörd i en central debatt? Förvisso kan vi inte älska alla andra personers åsikter, men vi behöver å andra sidan inte vara så självupptaget hatiska att vi visar en främlingsfientlighet som förhindrar åsikter som går ifrån vår egen från att yttras i en debatt. Att döda en persons åsikt från att göra sig hörd i mediet kan naturligtvis kännas tillfredsställande och tryggt för den som visar en så stark generalisering med åsiktens innehåll. Frågan är därför om det är rimlige att låta främlingsfientligheten döda åsikter bara för att de inte passar in i de ”upplysta stamväldet” skenheliga censurträd.

Mina damer och herrar  en dag som denna kommer journalister världen över att rapportera från en rättegång i Norge och uppmärksamma en annan skarp censurerar i dess värsta bemärkelser och det sänder väl bara rätt signaler, för vansinnet har väl som vanlig uppkommit från nya naturlagar?

det röntgensnittet påvisar en intressant logik. vågar man fråga om det i grunden inte handlade om en skrämd liten man som gång på gång blivit censurerad men nu kan få hela världens media att lyssna för att han censurerade andras liv så till fullo?

Det är kannibalisk rösträtt i dagens media

den som ätit många liv får självfallet ett högre värde samtidigt som färre och färre nämner offren vid namn. Och vem bryr sig å andra sidan om medias dagliga censur så länge som vi alla kan förlita oss på den svart-vita rubriken? Det förklarar också varför fler och fler tidningar censurerar mångfalden bland inläggen och därmed debattens egentliga bredd.
Men den aspekten är sedan länge censurerad, kanske det var sådant som inspirerade gärningsmannen, eller den frågan kanske inte heller får ställas?

Feminismens Rötter & Matriarkatet

Livet – Ett hjärtslag djupt ett andetag brett

Vart ska feminismens grunder egentligen kunna appliceras?

Förtryckets fula ansikte visar sig gång på gång. Genom att förhindra yttrandefriheten helt eller delvis, eller bara genom att göra det självklara samtalsämnet tabubelagt vilket förvisso kräver lite manipulativa lister. Men  numera får vi tala om feminismen utan att riskera svartlistning, så då borde vi väl också kunna få tala om feminismens grunder och inte bara vikten av att kunna tala känslor, utan också förståelsen av att ”tala känslor” kan betyda olika saker för olika människor.

Att vara ett känslospröt och tillåta andra att vara känslospröt för sina verkligheter är väl det minsta man ska kunna tillåta sina medmänniskor i detta tidevarv utan att för den sakens skull förta andras rätt att uttrycka sin kärlek och glädje att vara här utan att förneka andra som individer, familj eller grupp. Den egentliga feminismen har en stor grund i uttrycken från känslosprötets vilja att tala känslor i praktiken och den kärleksnektar som därmed ofta blir konsensusresultatet. Skulle inte det maximala hatet och nonchalansen mot feminismen vara att förneka den sina egna grunder? Ja menar vad kan egentligen vara värre? Det är två enkla frågeställningsgrunder, har du ett rimligt svar på dem, kära du?

Vilka röster räknas?

Vilken sexistisk skitsnackardynga till maktspråk

kan egentligen vara värre än den som förhindrar att feminismens grunder appliceras och kan gro till framtidens fromma?

Ingen ingen ingen!  Men många kan tro det och väldigt många är väldigt beredda att förneka delar grunderna till dagens feminism och dess berättigande, varför är det så? Varför kan inte alla delar få komma till tals i en jämställd debatt? För faktum är och har alltid varit att delar av feminismens fundament består av uttrycksnektar från ett känslospröt. Förnekelsen av det är och kommer alltid att vara att förneka feminismens grunder och själva jämställdheten som princip.

Känselsprötets nektar är ju inte bara till glädje för donator och donationsmottagare i känslouttryckens ängder vilket kan vara viktigt att komma ihåg dem dag då världen är mogen att se flera sidor av samma sak.  Undrar om den ordningen är tillåten att ifrågasätta överhuvudtaget eller om vi blir censurerade på vägen, vad tror du? Gå Mc Journalist att ifrågasätta utan att bli censurerad?

Att inte vilja döda sina tappra

Hjärtslitande kan det vara för många som talar känslor med sig själva under aftonstunderna. Men alla med eget känslospröt är inte beredda att låta grunderna till feminismen hamna på tubsockan för att nu vara praktiska i folkhemmet. De önskar sina tappra simmare lycka till här i livet och att åtminstone få komma till den enda plats de drömt och önskat att få komma till under hela sitt korta liv.

Varför ska det vara så givet att alla med ett eget känslosprötet ska vara så känslokalla att de verkligen bara kan döda sina tappra simmare sådär kallt? Bygger inte det på en fundamental neglekt av feminismens grunder och männens kärlek till sitt ursprung?

Har vi råd med Escortmedia?

Varför manipulera kärlekens grunder?

Varför finns det egentligen en kosmetika industri och varför är så många kvinnor beredda att betala så mycket för att gå runt som i en ständig maskeradbal? Att förklä sig och sminka ut sig bara för att kunna vinna snabba och billiga poänger genom att manipulera männens åtrå och andra kvinnors acceptans, är det verkligen rimligt? Att män är svaga för vissa attribut det är ingen nyhet men det betyder väl inte att det är ok att slå på de svaga! På individ nivå kan någon vinna men hur är det på en högre nivå?

Reaktioner hitintills :

Kungabloggens politiske hacker på Wall Street Journal WSJ är inte det minsta förvånad, sånt är livet säger han.

Blev Julian Assange våldtagen så kommer alla att veta det men ingen att dömas - eller är han en våldtäktsman.jpg

Kamo-drevets journalistiska helighet?

Männens rätt att fejka orgasm trovärdigt?

Vågar vi prata om rätten för män att också fejka en trovärdig orgasm? För även männen har väl rätt till en lite vit lögn, även om den är lite mer uppenbart kladdig på ytan? I fall inte, vart fan är då tanken på jämställdhet?

För att göra en lång historia kort så här går det till när män fejkar orgasm. Men varför ska inte män egentligen kunna få samma rätt som kvinnor när det gäller att ljuga i livets mest intima stunder, det är ju när allt kommer omkring så bra för alla, eller hur? Men kanske det blir annat ljud i skrällan nu när fler och fler män kräver samma rätt som kvinnorna haft i tusentals år?

I-nyhetsträdets-skugga---Väver-dagens-händelser-om-natten w.jpg

Vilken såpbubbla håller det mediala drevmåttet?

Från det ena till det andra vi måste kunna prata om det eller vad säger du? Prata om jämställdhet och vägen dit. Kanske är det också en bra väg att ge männen tillbaka sin frihet? En del har använt @prataomdet som en direkt kanal för liknelser om Julien Assange, vilket är intressant, för om han nu bara använde rätten för män att också kunna fejka sin orgasm trovärdigt så blir han ju straffad för just det, men hade en kvinna gjort samma sak hade det inte varit brottsligt att fejka utan snarare den vardag många har vant sig vid. Där den vita lögnens söndrare härskar rätt i ansiktet. Och visst verkar resultatet vara ett fullgott tystande av Wikileaks och andra sipprande läckor. För män  har väl ändå inte samma rätt som kvinnor att få fejka en orgasm trovärdigt?

Är Assange sinnebilden för Kuk Lux Lan? Eller får vi inte ens prata om det?

Bottenfrysta nordsibiriska stolpskott Antifeminismens inkubator?

@ prataomdet

Verkar inte gå att prata om så bra speciellt inte för de som organiserat kampanjens mediala genomslag vilket syns i bland annat debatten på Flashback eller i tex medievärlden där kungabloggens inlägg numera censureras.  Det är tydligen inte tillåtet att ifrågasätta censurens övermakt och potens. Ska man förbereda sig på ett totalt strömavbrott?

Tidningarnas och journalisternas näthat kanske är för starkt för att få ifrågasättas? Än mindre få ifrågasätta om näthatet också finns hos journalister som känner sig kränkta av att inte få mästra debatten som helhet.  Vad kan vara ett tydligare tecken på maktfullkomlighet och husbondens diktatoriska röst?

Ett kamouflerat drev mot frihetens röst?

De vill stoppa Julian Assange | Nyheter | Aftonbladet En Häxjakt världen över flera vill döda häxan som sagt sanningen. Bisarrt nog kan man nu bara kommentera Assanges öden i tex aftonbladet via instrumentet som Assange själv kallar spionmaskin dvs facebook, så vem har egentligen vunnit på de flesta punkter och vem har förlorat?

Wikileaks har udden mot makten Svd – Frihetens Schizofreni?

Cabelgate  Ny Teknik – De starkaste mot de svagaste? De starkaste generna får extra uppmärksamhet, kritikerna kan lika gärna censureras.

Etikettmoln